ขี้ตา เกิดจากอะไร

ขี้ตา เกิดจากอะไร เป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในทุกคน เป็นผลมาจากกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ตั้งใจจะรักษาดวงตาและยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีอะไรผิดปกติกับดวงตาและรอบดวงตา

ตาเกิดจากอะไร
ดวงตามีสาเหตุมาจากการสะสมของเมือกในดวงตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นละอองต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในบริเวณรอบดวงตา ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในขณะนอนหลับทำให้เวลาตื่นขึ้นมาพบว่ามีเวลามากกว่าปกติ

ตามปกติและดวงตามักจะเป็นสีขาว แต่เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาสีของตาจะเปลี่ยนเป็นสีอื่น ๆ เช่นท่อน้ำตาจะอุดตันดวงตาสีเหลืองมากขึ้น เยื่อบุตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบจะทำให้ดวงตาเหลืองและเขียว รวมถึงการติดเชื้อชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเปลี่ยนสีของดวงตาได้เช่นกัน

ดังนั้นหากดวงตาของเราเปลี่ยนสีไม่ใช่สีขาวปกติควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้อง ขี้ตา เกิดจากอะไร

ขี้ตา เกิดจากอะไร

What is the eye caused by?

Mucopurulent Discharge is a common thing in every person. Is the result of one natural mechanism of the body that is intended to treat the eyes And can also be used as an indicator of what’s wrong with the eyes and around the eyes.

What is the eye caused?
Eyes are caused by the accumulation of mucus in the eyes, skin cells, oil and various dust particles accumulating in the eye area. Which happens a lot while sleeping Causing the time to wake up to find that there is more than normal time

As usual and the eyes are usually white But when something goes wrong with the eyes The color of the eye will change to other colors, such as the tear ducts will clog the eyes more yellow. Conjunctivitis or conjunctivitis will make the eyes yellow and green. Including various types of infection that can change the color of the eyes as well

So if our eyes have changed color Not normal white Should go to the doctor for diagnosis and correct correctly.

น้ำตา เกิดจากอะไร