วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร

วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร เป็นที่ทราบกันดีว่ายาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินหรือยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีพอสมควร (ประสิทธิภาพการป้องกัน 90%) แต่ต้องกินอย่างถูกต้องเช่นกัน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิธีการกินยาควบคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้องวิธีการกิน?
ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมี 2 ประเภทในท้องตลาด ประเภทหลักคือ 1 เม็ดและ 2 เม็ด การกินมีวิธีต่างกันดังนี้

  1. รับประทานยาฉุกเฉิน 1 เม็ดทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ระยะเวลาที่เหลืออยู่นานขึ้นประสิทธิภาพการป้องกันจะลดลงเท่านั้น
  2. เม็ดยาควบคุมฉุกเฉิน 2 เม็ด เม็ดแรกนี้จะต้องกินทันทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ และกินแท็บเล็ต 2 ห่างจากแท็บเล็ตแรก 12 ชั่วโมง (ตั้งนาฬิกาปลุกให้ไป !!) เพราะถ้ากิน 2 เม็ดนานกว่า 12 ชั่วโมงประสิทธิภาพการป้องกันจะลดลง

นอกจากการกินอย่างถูกต้องตามเวลาปริมาณและความถี่ในการใช้งานก็มีความสำคัญเช่นกัน ไม่ควรกินยาควบคุมฉุกเฉินสองประเภทข้างต้นมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือนเพราะจะส่งผลต่อร่างกายของผู้หญิงหลายคน รวมถึงการมีประจำเดือนผิดปกติ, คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดเต้านมและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นและอาจเกิดขึ้นนอกมดลูก วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร

วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร

It is well known that emergency control pills or emergency control pills are effective in contraception and prevent unwanted pregnancies fairly well. (90% protection performance) but must eat properly as well. To be most effective

How to eat emergency control pills correctly How to eat?
There are 2 types of emergency control pills available in the market. The main types are 1 tablet and 2 tablets. There are different ways of eating as follows.

  1. 1 emergency pill must be eaten immediately after having sex. The longer the duration is left The protection performance will only decrease.
  2. A 2-pill emergency control pill. This first pill must be eaten immediately after having sex. And eat tablets 2, 12 hours away from the first tablet (set the alarm clock to go !!) because if eating 2 tablets for more than 12 hours, the protection performance will decrease.

In addition to eating correctly according to time The amount and frequency of use is also very important. The above two types of emergency control pills should not be eaten more than 2 times per month because they will affect many of the women ‘s body. Including irregular menstruation, nausea, vomiting, breast pain and weight gain And may occur outside the uterus

www.เกร็ดความรู้.net

ขี้หู เกิดจากอะไร กลิ่นเต่าและกลิ่นตัว เกิดจากอะไร ทำไมกินกาแฟแล้วไม่ง่วงนอน เท้าเหม็น เกิดจากอะไร กลิ่นปาก เกิดจากอะไร ขี้ตา เกิดจากอะไร น้ำตา เกิดจากอะไร