ข้อเสียของเครื่องดื่มชูกำลัง มีอะไรบ้าง

ข้อเสียของเครื่องดื่มชูกำลัง มีอะไรบ้าง มีเครื่องดื่มชูกำลังหลายยี่ห้อที่วางขายในบ้านเรา แต่ละยี่ห้อมีส่วนผสมที่แตกต่างกัน แต่มีส่วนผสมหลักที่เหมือนกันคือคาเฟอีนและน้ำตาลซึ่งช่วยให้เส้นประสาทตื่นตัวและให้พลังงานได้เร็วขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันก็มีผลที่ตามมาถ้าเราดื่มมากเกินไป

อะไรคือข้อเสียของเครื่องดื่มให้พลังงาน?

  1. ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น เป็นผลมาจากคาเฟอีน (เพียงคนเดียวที่อยู่ในกาแฟ)
  2. การดื่มมากเกินไปจะทำให้ใจสั่น (ผลคาเฟอีน)
  3. ทำให้นอนไม่หลับตึง (ผลของคาเฟอีนเช่นกัน)
  4. เพิ่มน้ำตาลในเลือดเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูงและดูดซึมได้เร็วดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยง

ร่างกายของเราควรยอมรับ Cafen ไม่เกิน 100 มก. ต่อวัน ซึ่งเครื่องดื่มให้พลังงานประกอบด้วยคาเฟอีนประมาณ 50 มิลลิกรัมต่อขวด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของคำเตือนที่ไม่ควรดื่มมากกว่า 2 ขวดต่อวัน แต่สำหรับผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำ ซึ่งได้รับคาเฟอีนจากกาแฟยิ่งคุณควรลดปริมาณเครื่องดื่มให้พลังงาน

ข้อเสียของเครื่องดื่มชูกำลัง มีอะไรบ้าง

ข้อเสียของเครื่องดื่มชูกำลัง มีอะไรบ้าง

There are many brands of energy drinks that are available for sale in our homes. Each brand has different ingredients. But there are the same main ingredients that are caffeine and sugar, which helps to keep the nerves awake and give energy faster But at the same time, there are also consequences if we drink too much

What are the disadvantages of energy drinks?

  1. Make the heart beat faster and the blood pressure rises. As a result of caffeine (The only one that is in the coffee)
  2. Excessive drinking will cause palpitation (caffeine effect)
  3. cause insomnia, stiffness (the effect of caffeine as well)
  4. Increasing blood sugar Due to the high sugar content And absorbed quickly Therefore, diabetic patients should avoid

Our body should accept Cafen not more than 100 mg per day. In which the energy drink contains about 50 milligrams of caffeine per bottle. Therefore, it is the source of warnings that do not drink more than 2 bottles per day, but for those who drink coffee regularly. Which already received caffeine from coffee The more you should reduce the amount of energy drink.

ทำไมกินกาแฟแล้วใจสั่น

ส.ว. เงินเดือนกี่บาท

กาวตราช้างติดมือ เอาออกอย่างไรดี

อ้างอิงโดย : www.google.com