ทำไมพริกถึงเผ็ด

ทำไมพริกถึงเผ็ด พริกถือได้ว่าเป็นส่วนผสมอาหารที่ครัวไทยไม่สามารถจ่ายได้ แต่ที่น่าสนใจกว่าคือทำไมพริกถึงเผ็ด ทำไมผักอื่น ๆ ถึงไม่เผ็ด เรื่องนี้จะต้องมีเงื่อนงำอย่างแน่นอน

เหตุผลที่พริกเผ็ดเพราะในพริกนั้นมีสารประกอบที่ให้รสเผ็ดซึ่งก็คือแคปไซซินซึ่งสารของแคปไซซินเองนั้นจะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยตรง โดยทำให้เส้นประสาทรู้สึกแสบร้อนไปยังเนื้อเยื่อกระตุ้นการผลิตเมือกเพื่อป้องกันการระคายเคืองและกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยทำให้บางคนที่กินเผ็ดมากเกินไปรู้สึกแสบร้อนปวดปากและท้องในเวลาเดียวกันบางคนหันมาอยากอาหาร . เพราะคุณมีสารกระตุ้นนี้เพื่อกระตุ้นการหลั่งในกระเพาะอาหารเช่นกัน

วิทยาศาสตร์เผ็ดนั้นไม่ถือว่าเป็นรสชาติ แต่มันก็เป็นความทรมานเพียงอย่างเดียว (อาการปวดแสบร้อนประเภทเดียวกัน) อาจทำให้เกิดการกินมากเกินไปส่งผลเสียต่อกระเพาะอาหารและลำไส้นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าพริกหวานผลิตแคปไซซินเพื่อป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืช เพื่อที่จะทำให้เป็นไปได้ในการรักษาสนาม

นอกจากแคปไซซินแล้วยังมีสารเผ็ดอื่น ๆ ในพริกเช่น Dihydrocapsaicin, Nordihydrocapsaicin, Homodihydrocapsaicin และ Homocapsaicin

PS หน่วยพริกเผ็ดคือ Scoville ค่ายิ่งเผ็ดมากขึ้น พริกไทยถือว่ามีรสเผ็ดปานกลาง เพราะมันมีค่า Scoville 50,000 รสเผ็ดในขณะที่พริกเผ็ดในโลกนั้นมีค่าเผ็ดประมาณ 2,000,000 Scoville

ทำไมพริกถึงเผ็ด

ทำไมพริกถึงเผ็ด

Chilli can be considered as a food ingredient that Thai kitchens cannot afford. But more interesting is Why are peppers spicy? Why are other vegetables not spicy? This matter must be absolutely clue.

The reason that the chili is spicy Because of that, in the chili, there is a compound that gives spicy, which is Capsaicin, which the substance of Capsaicin itself will affect the mammals directly. By causing the nerve to feel burns to the tissue Stimulate the production of mucus to prevent irritation and stimulate secretion of gastric juice Causing some people who eat too much spicy, burning sensation, mouth and stomach pain At the same time, some people turn to appetite. Because you have this stimulant to stimulate gastric secretion as well

That spicy science is not considered a taste. But it is one torture (The same type of burning pain, overeating) can cause overeating to adversely affect the stomach and intestines Scientists have concluded that capsicum produces capsaicin to protect themselves from herbivores. In order to make it possible to maintain the race

In addition to Capsaicin, there are also other spicy substances in chili, such as Dihydrocapsaicin, Nordihydrocapsaicin, Homodihydrocapsaicin, and Homocapsaicin.

PS The spicy unit of chili is Scoville. The value is even more spicy. Thai chillies are considered spicy, slightly moderate. Because it has a spicy 50,000 Scoville value, while the spicy chili in the world has a spicy value of about 2,000,000 Scoville

อ้างอิงโดย : www.google.com

ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

เครื่องดื่มชูกำลัง มีส่วนผสมอะไรบ้าง

ข้อเสียของเครื่องดื่มชูกำลัง มีอะไรบ้าง