ทำไมจึงไม่เรียกวาฬว่าปลาวาฬ

ทำไมจึงไม่เรียกวาฬว่าปลาวาฬ วาฬ ปลาวาฬ เป็นหนึ่งในสัตว์ที่คนไทยเรียกเป็นประจำ เช่นเดียวกับปลาโลม ปลาดาวปลาดาวทะเลหมึกปลาหมึกและสัตว์ทะเลอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากรูปทรงคล้ายปลาและอาศัยอยู่ในน้ำซึ่ง แต่เดิมเป็นคนไทยเราเรียกสัตว์ที่มีลักษณะเช่นนี้ว่าปลาทุกตัว แต่ เมื่อทำการวิจัยเพิ่มเติมเสร็จแล้วเราจะพบความแตกต่างระหว่างปลาและปลาวาฬ ว่าเป็นสัตว์ต่างชนิดดังนั้นต้องเรียกชื่อให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์สัตว์

ปลาวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลหายใจผ่านปอดและมีเลือดอุ่นดังนั้นวันนี้นักสัตววิทยาจึงจัดวาฬให้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล (น้ำ) เช่นเดียวกับโลมาแมวน้ำสิงโตทะเลและพะยูนซึ่งแตกต่างจากสามัญ ปลาเช่นฉลาม, ปลาทูน่า, ปลาแซลมอนและปลาอื่น ๆ สัตว์เลือดเย็นทุกชนิดไม่ให้นมบุตรและหายใจผ่านเหงือก

ดังนั้นชื่อที่ถูกต้องจึงเรียกว่าวาฬไม่ใช่วาฬที่เราคุ้นเคย

มีปลาอีกหลายชนิดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียกชื่อใหม่เช่นปลาโลมา (ไม่ใช่ปลาโลมา) พะยูน (ไม่ใช่ปลาพะยูน), หมึก (ไม่ใช่ปลาหมึก) เพราะมันเป็นสัตว์หอย) และเป็นดาวทะเล (ไม่ใช่ปลาดาว) เป็นต้น

ทำไมจึงไม่เรียกวาฬว่าปลาวาฬ

ทำไมจึงไม่เรียกวาฬว่าปลาวาฬ

Whale whales are one of the animals that Thai people call regularly. As well as dolphins, dolphins, starfish, sea stars, squid ink, and many other marine species, which originated from fish-like shapes And live in the water Which was originally Thai, we call animals that look like this, that all fish But when more research is done, we find the difference between fish and whales. That they are different kinds of animals Therefore having to call the name to be correct according to animal science principles

Whales are large mammals. Living in the sea, breathing through the lungs and having warm blood Therefore, today, zoologists arrange whales to be mammals that live in the sea (water), as well as dolphins, seals, sea lions and dugongs, which are distinctly different to common fish such as sharks, tuna, salmon and other fish. All kinds of cold-blooded animals Not breastfeeding And breathing through the gums

So the right name is called the whale, not the whale that we are familiar with.

There are many other species of fish that we have to change the way to call new names, such as dolphins (not dolphins), dugongs (not dugong fish), ink (not squid). Because it is a shellfish animal) and a sea star (not a starfish) etc.

อ้างอิงโดย : www.google.com