รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด

รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกในประเทศไทยคือนายปรีดีพนมยงค์

ดร. ปรีดีพนมยงค์หรืออมาตตรีหลวงประดิษฐ์มนูธรรมเป็นผู้นำของกลุ่มคนที่สนับสนุนการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ให้เป็นระบบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 โดยร่วมมือกับทหารนำโดยพันเอกพระยาพหลพล Phahon Yusena และ Field นายจอมพลพิบูลสงครามซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนายปรีดีพนมยงค์มีบทความมากมายเกี่ยวกับการเมืองไทยเช่น

 • ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 ครั้ง
 • รัฐมนตรีหลายกระทรวง
 • ผลักดันให้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเรียกว่าธรรมนูญแห่งแผ่นดินชั่วคราวของสยาม พ.ศ. 2475
 • ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การเป็นผู้นำของขบวนการไทยเสรีช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง
 • เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อนันดามหิดล
  หลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระราชาอนันดามหิดลนายปรีดีพนมยงค์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการลอบสังหาร และต่อมาการปฏิวัติของจอมพลปิ่นชุนหานทำให้นายปรีดีพนมยงค์ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปจีนและฝรั่งเศสตามลำดับ และเสียชีวิตในฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยอีกครั้งหลังจากหนีไปในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2490
  ในประวัติส่วนตัวนายปรีดีพนมยงค์เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2486 ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอเมืองเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นบุตรชายคนที่สองของพี่น้องทั้งหกคนของนายอมรและนางลูกธานพนมยงค์มีลูก – ลูกสาว 6 คน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เกียรติปรีดีพนมยงค์ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2488 โดยมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา

กษัตริย์อนันดามหิดลยินดีที่จะประกาศว่า

ด้วยความคิดริเริ่มที่นายปรีดีพนมยงค์เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ หลายตำแหน่งจนกระทั่งในที่สุดก็ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และปรากฏว่าตลอดเวลาที่ปรีดีพนมยงค์ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และภักดี ต่อประเทศศาสนาราชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญและแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ดังนั้นจึงมีเกียรติกรุณาให้เกียรตินายปรีดีพนมยงค์ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสและมีหน้าที่ปรึกษากิจการของประเทศเพื่อความเจริญรุ่งเรืองถาวรของประเทศอย่างไรก็ตามต่อจากนี้เป็นต้นไป

รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด

The first senior statesman in Thailand is Mr. Pridi Banomyong.

Dr. Pridi Banomyong or Amat Tri Luang Pradit Manutham Is the leader of the people of the group, who promotes the rule of absolute monarchy to be a democratic system in 1932 by cooperating with the military, led by Colonel Phraya Phaholphon, Phahon Yusena and Field Marshal Pibulsongkram, who later Change of government, Mr. Pridi Banomyong has many articles on Thai politics such as

holding the position of prime minister 3 times

 • Ministers of many ministries
 • pushing for the first constitution of Thailand, called the Statute of the Temporary Land Statute of Siam, BE 2475
 • Established Thammasat University and Politics (Thammasat University at present)
 • Established the Bank of Thailand
 • Being a leader of the free Thai movement Helping Thailand escape from World War II losers
 • Being the Regent King Ananda Mahidol
  After the death of His Majesty King Ananda Mahidol, Mr. Pridi Banomyong was accused of participating in the assassination. And later the revolution by Chomphon Pinchunhawan made Mr Pridi Phanomyong must travel to escape from Thailand to China and France, respectively. And died in France on 2 May 1983, without having to return to Thailand again after fleeing on 8 November 1947

On personal history, Mr. Pridi Banomyong was born on 11 May 2443 at Tha Wasukri Subdistrict. Old District Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Was the second son of the six brothers and sisters of Mr. Amorn and Mrs. Lukthan Phanomyong Have children – 6 daughters
His Majesty King Ananda Mahidol, therefore, has been graciously pleased to honor Pridi Banomyong as a senior statesman on December 8, 1945, with the following text appearing in the Government Gazette.

King Ananda Mahidol has been graciously pleased to announce that

นางสาวไทยคนแรก ของประเทศไทยคือใคร

ลดความอ้วนด้วยการดื่มน้ำผลไม้แทนอาหาร ดีหรือไม่

กินไก่แล้วจะเป็นเกาต์ จริงหรอ