จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร จังหวัดที่มีชายฝั่งยาวที่สุดคือประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝั่งยาว 225 กม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่ระบุภูมิภาคที่มีความหลากหลายเท่ากับจังหวัดเพชรบุรีกล่าวคืออยู่ในภาคใต้ตอนบนเมื่อมีการจัดตั้งภูมิภาคตามกรมอุตุนิยมวิทยา ในภาคกลางเมื่อมีการจัดระเบียบตามกฎและในภาคตะวันตกเมื่อจัดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์

ประจวบคีรีขันธ์มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรี
 • ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชุมพร
 • ทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย
 • การติดต่อตะวันตกกับพม่า

ฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ติดกับอ่าวไทยเป็นแนวชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยยาวประมาณ 225 กิโลเมตร มีชายหาดมากมายสำหรับการท่องเที่ยว ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบ่งเป็น 8 อำเภอดังนี้

 1. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
 2. อำเภอกุยบุรี
 3. อำเภอทับสะแก
 4. อำเภอบางสะพาน
 5. อำเภอบางสะพานน้อย
 6. อำเภอปราณบุรี
 7. อำเภอหัวหิน
 8. อำเภอสามร้อยยอด

อีกจุดที่โดดเด่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดที่มีความยาวมาก ความยาว 212 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้และมีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศในเขตคลองวัน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ห่างจากอ่าวไทยประมาณ 12 กิโลเมตรจนถึงชายแดนพม่า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร ประชากรที่มี 534,719 คน (กรมบริหารส่วนจังหวัด 2015) ดอกไม้ประจำจังหวัดคือ Ket Dok ต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นเกษ คำขวัญประจำจังหวัดคือเมืองทอง, เก้าโคโคนัท, สับปะรดสด, หาดเขาถ้ำ, ความงาม, ความงาม

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร

The province with the longest coastline is Prachuap Khiri Khan. With a 225 km long coastline

Prachuap Khiri Khan Province Is a province that identifies a region as diverse as Phetchaburi Province That is to say, it is in the upper southern region when the region is organized according to the Meteorological Department. In the central region when organized according to the rule And in the western region when organized according to geographical characteristics

Prachuap Khiri Khan has the following territories

 • North contact with Phetchaburi Province
 • South contact with Chumphon province
 • East contact with the Gulf of Thailand
 • Western contact with Myanmar

The eastern side, which is adjacent to the Gulf of Thailand, is the longest coastline in Thailand, approximately 225 km long. There are many beaches for tourism. The most famous is Hua Hin beach.

Prachuap Khiri Khan Province is divided into 8 districts as follows:

 1. Mueang Prachuap Khiri Khan District
 2. Kui Buri District
 3. Thap Sakae District
 4. Bang Saphan District
 5. Bang Saphan Noi District
 6. Pran Buri District
 7. Hua Hin District
 8. Sam Roi Yot District

Another prominent point of the province, Prachuap Khiri Khan is a very long province. The length is 212 kilometers from north to south and has the narrowest part of the country in the Khlong Wan district. Mueang Prachuap Khiri Khan District The temple is only about 12 kilometers from the Gulf of Thailand to the Burmese border.

Prachuap Khiri Khan Province has an area of ​​6,367.620 square kilometers. The population is 534,719 people (Department of Provincial Administration 2015). The provincial flower is Ket Dok. The provincial tree is the Ket tree. The provincial motto is Muang Thong, Nine Coconuts, Fresh Pineapple, Khao Tham Beach, Beauty, Beauty

อ้างอิงจาก : google

ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย คือทางรถไฟเส้นทางใด

นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือใคร

รัฐบุรุษอาวุโสคนแรกของไทย คือผู้ใด