น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ

น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ น้ำตกทีลอซู น้ำตกทีลอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก คำว่า “Lo Lor Su” หมายถึง “Black Waterfall” ซูตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 900 เมตรจากทะเลโดยมีน้ำตกประมาณ 500 เมตรและสูง 300 เมตร เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะมีความสวยงามมาก

น้ำตกทีลอซูนั้นอุดมสมบูรณ์และสวยงามเป็นพิเศษระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปตั้งแคมป์ในเต็นท์ที่มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางสำหรับการเดินทางไปยังน้ำตกทีลอซูนั้นอาจจะค่อนข้างไกล

เนื่องจากต้องการเดินทางโดยรถยนต์จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางอุ้มผาง – แม่สอดไปยังระยะทาง 161 กม. มีทางแยกที่บ้านแม่กลองใหม่เพื่อจุดตรวจหรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” 30 กิโลเมตรจากนั้นเดินทางไปตามเส้นทาง ถนนลูกรังอีก 26 กิโลเมตรถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางดิน ควรใช้รถปิคอัพหรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่มีระบบกันสะเทือนค่อนข้างสูงในฤดูฝนรถยนต์อาจไม่สามารถเข้าได้ และจากสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางต้องเดินประมาณ 1.5 กิโลเมตรถึงน้ำตกทีลอซู

น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย

The highest waterfall in Thailand is Thi Lo Su Waterfall. Thi Lo Su Waterfall is located in Umphang Wildlife Sanctuary, Umphang District, Tak Province. The word “Lo Lor Su” means “Black Waterfall”. Sue is located at an altitude of 900 meters from the sea, with the waterfalls about 500 meters wide and 300 meters high. It is popular with tourists because it is very beautiful.

Thee Lor Su waterfall is abundant and especially beautiful between June and November every year. Which tourists can travel to camp in tents where the Oung Phang Wildlife Sanctuary is provided As for traveling to Thee Lor Su Waterfall, it might be a bit far.

Because wanting to travel by car from Umphang District, use the Umphang – Mae Sot route To the 161 kilometer mark, there is a junction at Ban Mae Klong Mai to checkpoint, or checkpoint “Umphang Wildlife Sanctuary” for 30 kilometers, then travel along the dirt road for another 26 kilometers to the sanctuary office Umphang Wildlife

It takes about 3 hours to travel by car. This route is an earth route. Should use pickups Or a 4 wheel drive car with a fairly high suspension In the rainy season, cars may not be able to enter. And from Umphang Wildlife Sanctuary Office, need to walk approximately 1.5 kilometers to reach Thi Lo Su Waterfall

อ้างอิงจาก : google

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร

ทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย คือทางรถไฟเส้นทางใด

นายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย คือใคร