เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือภูเก็ต

เกาะภูเก็ต (ถลาง) เป็นที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ต (ที่ทั้งเกาะคือภูเก็ต) ตั้งอยู่ในชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยหรือทะเลอันดามัน

ภูเก็ตเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แบ่งออกเป็น 3 อำเภอคืออำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกะทู้และอำเภอถลางมีพื้นที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตรมีประชากร 386,605 คน (ข้อมูลจากกรมการปกครอง 2558)

การเดินทางไปภูเก็ตสามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบินไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ตหรือการเดินทางทางเรือสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถข้ามไปยังเกาะภูเก็ตสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการขับรถผ่านจังหวัดพังงา จากนั้นข้ามสะพานสารภีสารสินหรือสะพานขนาน, สะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานท้าวศรีสุนทร

เกาะภูเก็ต
ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วโลกและได้รับฉายาไข่มุกแห่งอันดามัน

ความรู้เพิ่มเติมในจังหวัดภูเก็ต

  • ดอกไม้ของจังหวัดคือเฟื่องฟ้า
  • ต้นไม้ประจำจังหวัดคือประดู่บ้าน
  • คำขวัญประจำจังหวัดคือสวรรค์ไข่มุกอันดามันเมืองทางใต้หาดทรายสีทองสองวีรสตรีหลวงพ่อจาม

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร

What is the largest island in Thailand The largest island in Thailand Is Phuket

Phuket Island (Thalang) Is the location of Phuket Province (Where the whole island is Phuket) is located in the south west coast of Thailand Or the Andaman Sea

Phuket is a small province divided into 3 districts which are Mueang Phuket District, Kathu District and Thalang District with a total area of ​​543.034 square kilometers with a population of 386,605 people (data from the Department of Provincial Administration 2015).

Traveling to Phuket is Can travel both by plane to Phuket International Airport Or traveling by boat For those who want to drive across to Phuket Island, it can be done easily by driving through Phang Nga province. Then across the Sarapar Sarasin Or the parallel bridge, Thao Thep Krasattri Bridge and Thao Si Sunthon Bridge

Phuket Island
Phuket, a popular tourist city around the world And received the nickname Pearl of the andaman

Additional knowledge in Phuket

  • The flower of the province is Fuengfah.
  • The provincial tree is Pradu Ban
  • The provincial motto is Andaman Pearls Heaven, Southern city, golden sand beach, two heroine acts, Luang Por Cham

อ้างอิงจาก : google

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร

น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ

จังหวัดที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด คือจังหวัดอะไร