อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

อาหารหลัก 5 หมู่ ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

โปรตีนกลุ่มที่ 1
โปรตีนจากอาหารเช่นเนื้อสัตว์ถั่วธัญพืชและนมมีหน้าที่ในการซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

คาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่ 2
คาร์โบไฮเดรตสามารถหาได้จากอาหารประเภทแป้งเช่นข้าวข้าวโพดเผือกและน้ำตาลชนิดต่าง ๆ ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและสำรองโปรตีนไว้ใช้เมื่อจำเป็น

กลุ่มวิตามิน 3
วิตามินสามารถหาได้จากผักและผลไม้เป็นหลัก ในแต่ละวันร่างกายต้องการวิตามินที่หลากหลาย แต่ในปริมาณเล็กน้อย แต่มีความสำคัญต่อร่างกายช่วยรักษาสมดุลของระบบต่าง ๆ ในร่างกายเช่นระบบขับถ่ายเป็นต้น

เกลือแร่หมู่ที่ 4
แร่ธาตุจากพืชผักเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเป็นอย่างมากช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติเช่นสร้างกล้ามเนื้อสร้างกระดูกและฟันสร้างสมดุลน้ำรักษาเลือดสร้างและสร้างเอนไซม์ต่างๆเป็นต้น

หมู่ที่ 5 ไขมัน
ไขมันมาจากพืชและสัตว์ ทำให้ใบหน้าหลักในการให้พลังงานกับร่างกาย เพราะไขมันให้พลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับอาหารที่เหลืออีก 4 กลุ่มในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ความอบอุ่นและช่วยละลายวิตามินต่าง ๆ เพื่อนสำหรับร่างกายสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เช่นวิตามินเอวิตามินอีวิตามินดีและวิตามินเค

ประเภทอาหารที่สำคัญ 5
ในแต่ละวันร่างกายของเราต้องการสารอาหารที่หลากหลาย เราควรกินให้หลากหลาย

จะเห็นว่าอาหารหลัก 5 ชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเราต้องเลือกทานอาหารที่หลากหลาย เพื่อนช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างทั่วถึงและเพียงพอ อย่ากินอาหารชนิดเดียวกันบ่อยเกินไปเพราะจะทำให้ร่างกายขาดสารอาหารและระบบต่าง ๆ ของร่างกายสามารถทำงานผิดปกติได้

อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

5 main dishes comprising
Group 1 Protein
Proteins from foods such as meat, beans, whole grains and milk are responsible for repairing the body’s wear and tear. Build muscle Increase immunity to the body

Group 2 Carbohydrates
Carbohydrates can be obtained from starchy foods such as rice, corn, taro and various types of sugar. Act to provide energy to the body And reserve protein for use when needed

Group 3 Vitamins
Vitamins can be obtained from vegetables and fruits primarily. Each day, the body needs a variety of vitamins. But in a small amount But is very important to the body Helps maintain the balance of various systems in the body such as the excretory system, etc.

Moo 4 mineral salts
Minerals from vegetable crops Is a nutrient that is essential to the growth of the body very much Helps the body’s systems to function normally, such as building muscle Bone and tooth formation Water balance treatment Blood formation And creating various enzymes etc.

Moo 4 Fat
Fats are derived from plants and animals. Make the main face in providing energy to the body. Because fat provides the highest energy compared to the remaining 4 groups of food, while also helping to warm and help dissolve various vitamins. Friends for the body can be used fully, such as vitamin A, vitamin E, vitamin D and vitamin K.

Major food category 5
Each day, our body needs a variety of nutrients. We should also eat a wide variety.

Will see that the 5 main foods that are necessary for the body We have to choose to eat a variety of food. Friends allow the body to receive nutrients thoroughly and sufficiently. Do not eat the same food too often because it will cause the body to become malnourished and the body’s various systems can malfunction.

อ้างอิงจาก : google

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร

น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ