กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ จริงหรอ

กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ จริงหรอ ไม่ได้กินมื้อเล็ก ๆ เสมอไป แต่การกินหลายมื้อต่อวันกำลังได้รับการพูดคุยและกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ถ้าถามว่าดีกว่ากินวันละ 3 มื้อหรือไม่

สำหรับการมีปัญหาการย่อยอาหารจำนวนมากเช่นเด็กและผู้สูงอายุซึ่งมักมีอาการท้องอืดหากรับประทานอาหารครั้งละมาก ๆ การกินอาหารมื้อเล็ก ๆ หลาย ๆ มื้อต่อวันจะมีผลดีมากนั่นคือมันจะช่วยปรับปรุงการย่อยอาหาร การทรมานต่าง ๆ ข้างต้นนั้นเบาบาง

แต่ผู้ใหญ่วัยทำงานและผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนั้นการทานอาหารมื้อเล็ก ๆ หลายมื้อมักทำให้เกิดอาการมากกว่าความต้องการของร่างกาย การทำให้อ้วนและการลดน้ำหนักนั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร

สิ่งหนึ่งที่เราควรพิจารณาคือร่างกายต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงาน แต่การกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายจะนำไปสู่ความอ้วนดังนั้นในการลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวันนั้นสำคัญกว่าจำนวนมื้อต่อวัน นอกจากนี้ต้องกินอาหารหลากหลายเน้นผักและผลไม้มาก ๆ และต้องเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำด้วย

กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ จริงหรอ

Is it true that eating multiple small meals is better than eating 3 regular meals? Not always eating small meals but eating multiple meals a day is being talked about and becoming increasingly popular. But if asked Whether it is better to eat 3 meals a day or not

For having a lot of digestive problems such as children and the elderly Which often has flatulence if eating a lot of food at a time. Eating many small meals per day will have a very good effect, that is, it will improve digestion. The various tortures above were sparse.

But working adults and those who want to control that weight Eating many small meals often causes more symptoms than the body needs. Causing obesity and losing weight is not as effective as it should be

One thing that we should consider is The body needs food to create energy. But eating more food than the body needs will lead to obesity Therefore in effective weight loss The amount of energy received per day is more important than how many meals a day. In addition, must eat a variety of foods Focus on vegetables and fruits very much and have to move the body regularly too.

อ้างอิงจาก : google

อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร