รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร

รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังฝนตก มันเกิดจากแสงแดดที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกและกระทบกับละอองน้ำในอากาศ ทำให้เกิดการหักเหของแสงและการกระเจิงดังนั้นปรากฏเป็นแถบสีต่าง ๆ ที่ปรากฏบนท้องฟ้าเพื่อให้เราเห็นรุ้งประกอบด้วยทั้งหมด 7 สี, 7 สี, สีคราม, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, สีแดงและสีแดงหรือทางวิทยาศาสตร์ ในแสงที่มองเห็นได้

สายรุ้งมี 2 ประเภท

  1. รุ้งปฐมภูมิเกิดจากแสงที่ตกลงสู่หยดน้ำที่ขอบด้านบนการหักเห 2 ครั้งสะท้อนกลับ 1 ครั้งซึ่งสามารถเห็นได้ใน 7 แถบสีที่ต่างกัน ได้แก่ สีครามน้ำเงินเขียวเหลืองและแดง แถบสีแดงด้านบนและสีม่วงที่ด้านล่าง
  2. รุ้งสีรุ้งเกิดจากแสงตกกระทบกับหยดน้ำที่ขอบล่างเหตุการณ์หักเห 2 เหตุการณ์สะท้อนกลับ 2 ครั้งซึ่งเห็นได้ในสีที่ต่างกันเช่นตอนแรก แต่จะมีแถบสีม่วงอยู่ด้านบนและสีแดงที่ด้านล่าง (สลับกับอันแรก)
รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร

รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร

What is the cause of the rainbow? Rainbow is a natural phenomenon that occurs after the rain. It is caused by the sunlight that shines through the Earth’s atmosphere and hits the water spray in the air. Causing sunlight to refraction and scattering Therefore appearing as different colored bands appearing in the sky for us to see The rainbow consists of a total of 7 colors, 7 colors, indigo, blue, green, yellow, red and red, or scientifically called the light in the Visible Light.

There are 2 types of rainbow.

  1. Primary rainbow is caused by the light falling to the water droplets on the top edge, refraction 2 times, reflecting back 1 time, which can be seen in 7 different colored bands, namely indigo, blue, green, yellow and red with the red stripe on Top and purple at the bottom
  2. Secondary rainbow Caused by the incident light falling to the water droplets on the lower edge, 2 refraction occurrences, 2 reflections back, which are seen in different colors like the first But there will be a purple bar on top and red at the bottom (Alternating with the first)

อ้างอิงจาก : google

เครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือเครื่องบินรุ่นใด

ประเทศที่มีนางงามจักรวาลมากที่สุดในโลก คือประเทศใด

กินอาหารมื้อย่อยๆ หลายๆมื้อ ดีกว่ากินแบบปกติ 3 มื้อ จริงหรอ