ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ อินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้จากปุ๋ยอินทรีย์มูลสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆ มีทั้งสองประเภทที่จะนำต้นไม้โดยตรงเช่นมูลสัตว์ และรูปแบบจะต้องมีการหมักครั้งแรกสำหรับการย่อยสลายช่วยให้พืชสามารถดูดซึมได้ง่ายเช่นปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ปุ๋ยอินทรีย์มีวัตถุประสงค์เดียวกับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อให้พืชถูกดูดซึมเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการผลิตที่ดี ปุ๋ยอินทรีย์มีหลากหลายรูปแบบมากกว่าผลิตภัณฑ์เคมีที่จำหน่ายในท้องตลาดเช่นปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดอัดเม็ดมูลสัตว์ปุ๋ยหมักและปุ๋ยหมักชีวภาพ ฯลฯ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีควรมีสารอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K) หรือสารอาหาร NPK อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ควรมีสารอาหารรองและสารอาหารอื่น ๆ สำหรับพืชเช่นแคลเซียม (C) แมกนีเซียม (Mg) ซัลเฟอร์ (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)

ปุ๋ยอินทรีย์อาจส่งผลให้การบำรุงรักษาช้ากว่าปุ๋ยเคมี แต่ในระยะยาวมันจะช่วยในการบำรุงดินให้สมบูรณ์ไม่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วการลดดินที่เป็นกรดและเค็มจากสารเคมีและที่สำคัญที่สุดคือราคาต่ำกว่าปุ๋ยเคมีมาก

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

ปุ๋ยอินทรีย์คืออะไร

Organic fertilizer or Organic Fertilizer is fertilizer derived from humus, animal feces and various manure. There are both types to put the tree directly, such as animal manure. And the form has to be fermented first for degradation Allowing plants to be easily absorbed, such as compost and different types of bio-fermented water, etc.

Organic fertilizer It has the same purpose of use as chemical fertilizer. That is to allow plants to be absorbed for use in growth and good production. Organic fertilizers are available in a variety of forms, more than chemical products sold in the market, such as organic fertilizer. Pellet organic fertilizer Animal feces, pellets, compost and bio-fermentation etc.

Good organic fertilizer should have the main nutrients, namely Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K) or NPK nutrients completely.In addition, there should be secondary nutrients and other nutrients for plants too, such as Calcium (C), Magnesium. (Mg) Sulfur (S) Iron (Fe) Manganese (Mn) Boron (B) Molybdenum (Mo) Copper (Cu) Zinc (Zn) and Chlorine (Cl)

Organic fertilizers may result in slower plant maintenance than chemical fertilizers. But in the long run it will help to nourish the soil to be complete Does not deteriorate quickly Reducing acidic and salty soil from chemicals And most importantly, the price is much lower than the chemical fertilizer

อ้างอิงจาก : google

รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร

เครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือเครื่องบินรุ่นใด

ประเทศที่มีนางงามจักรวาลมากที่สุดในโลก คือประเทศใด