กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป

กรุ๊ปเลือดของเรามี 4 ประเภทหรือกรุ๊ปเลือดของเราซึ่งก็คือกรุ๊ป A, B, AB และ O. กรุ๊ปเลือดของเด็กนั้นจะได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่โดยตรง อาจกล่าวได้ว่ามีการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูก กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป

ณ จุดนี้คุณหลายคนอาจจะสงสัยและหากผู้ปกครองมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันเด็กจะมีกรุ๊ปเลือดตามใคร เหมือนพ่อแม่ คำตอบคือมีโอกาสเหมือนพ่อแม่ และมีโอกาสที่แตกต่างจากทั้งพ่อและแม่เช่นกัน (อา, สับสน) บางครั้งเด็กอาจมีกรุ๊ปเลือดไม่ต่างจากพ่อแม่

เพราะพ่อและแม่อาจมีเลือดแอนติเจนชนิดอื่นดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าแม้ว่าเด็กจะไม่ได้มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันกับพ่อแม่ของพวกเขา แต่เด็กจะยังคงมีกรุ๊ปเลือดตามกรุ๊ปเลือดของแม่และ Antigen

กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป
 • คราวนี้เรามาดูกันว่าเมื่อผู้ปกครองมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันกรุ๊ปเลือดประเภทใดที่เด็ก ๆ
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด A + A -> เด็ก ๆ มีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด A และ O
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด B + B -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด B และ O
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด AB + AB -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด A, B และ AB
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด O + O -> เด็กมีโอกาสที่จะมีกรุ๊ปเลือด O เท่านั้น
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด A + B -> เด็กมีโอกาสที่จะมีกรุ๊ปเลือด A, B, AB และ O (สามารถเป็นของทุกประเภท)
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด A + AB -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด A, AB และ B
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด B + AB -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด A, AB และ B
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด AB + O -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด A หรือ B
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด A + O -> เด็ก ๆ มีโอกาสที่จะมีกรุ๊ปเลือด A หรือ O
 • ผู้ปกครองของกรุ๊ปเลือด B + O -> เด็กมีโอกาสได้กรุ๊ปเลือด B หรือ O

กรุ๊ปเลือดสามารถบอกความเป็นพ่อแม่ได้อย่างรวดเร็วเว้นแต่ผู้ปกครองจะมีกรุ๊ปเลือด O เด็กทั้งคู่ต้องมีกรุ๊ปเลือด O เช่นกัน ถ้าเป็นกรุ๊ปเลือดอื่นมันเป็นส่วนกลาง การทดสอบที่ให้การยืนยัน 100% ของการอบรมเลี้ยงดู ต้องการการตรวจดีเอ็นเอเท่านั้นเนื่องจากการตรวจเลือดเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ

กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป

There are 4 types of blood types or blood groups of our people, which are Group A, B, AB and O. The blood type of that child will be inherited from parents directly. It can be said that there is inheritance from parents to children.

At this point, many of you may be wondering And if the parents have different blood types Children will have blood type according to who? Like father or mother? The answer is that there are opportunities like parents. And there are opportunities unlike both the parents as well (ah, confused) Sometimes children may not have the same blood type as their parents.

Because the father and mother may have another type of blood antigen Therefore, it can be concluded that Even if the children do not have the same blood type as their parents But the child will still have the blood type according to the parent’s blood group and Antigen

กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป
 • This time let’s see if When parents have different blood types, what types of blood groups can the children have?
 • Parents of blood type A + A -> Children have the opportunity to have blood type A and O
 • Parents of blood type B + B -> Children have the opportunity to have blood type B and O
 • Parents of blood type AB + AB -> Children have a chance to have blood type A, B and AB
 • Parents of blood type O + O -> Children have a chance to have blood type O only
 • Parents of blood type A + B -> Children have the opportunity to have blood type A, B, AB and O (can belong to all types)
 • Parents of blood type A + AB -> Children have the opportunity to have blood type A, AB and B.
 • Parents of blood type B + AB -> Children have the opportunity to have blood type A, AB and B.
 • Parents of blood type AB + O -> Children have a chance to have blood type A or B.
 • Parents of blood type A + O -> Children have the opportunity to have blood type A or O
 • Parents of blood type B + O -> Children have a chance to have blood type B or O

The blood type can tell the parenthood at a glance, unless the parent has a blood type O. Both children must have blood type O as well. If it’s another blood type, it’s central. A test that provides 100% confirmation of parenting. Only DNA tests are needed, as blood tests alone aren’t enough.

อ้างอิงจาก : google

บุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะใดบ้าง

อันตรายที่มากับน้ำท่วม ต้องระวังให้มาก

พายุไต้ฝุ่นต่างจากพายุเฮอริเคนอย่างไร