หลุมดำคืออะไร มีอันตรายหรือไม่

หลุมดำคืออะไร มีอันตรายหรือไม่ ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวทางวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่จะยิ่งใหญ่และน่าสนใจกว่าการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วง (Gravitational Waves) ที่เกิดขึ้นจากหลุมดำสองหลุมชนกันและคลายเข้าด้วยกันเป็นหลุมดำเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่า นำไปสู่ผลกระเพื่อมของเวลาว่างรอบ ๆ หลุมดำและสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับ LIGO และ Virgo บนโลกตามที่ Albert Einstein นักฟิสิกส์ทำนายไว้ ที่ได้ทำนายเหตุการณ์นี้มานานกว่า 100 ปีที่ผ่านมาในทุกประการรวมทั้งนักฟิสิกส์ 3 คนที่ค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงนี้ยังได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สำหรับปีล่าสุด

เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหลายคนอาจมีคำถามเกี่ยวกับแล้วหลุมดำนี้คืออะไร? มันอันตรายกับเราหรือเปล่า?

หลุมดำคืออะไร

หลุมดำเป็นวัตถุอวกาศประเภทหนึ่งที่มีมวลมหาศาล และด้วยมวลมหาศาลนี้มันยังมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงเช่นกัน หลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ (ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์) ซึ่งกินพลังงานทั้งหมดและก่อให้เกิดการยุบอย่างรุนแรงกลายเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็ก แต่มีมวลมหาศาลและแรงโน้มถ่วงสามารถดูดซับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับเขาและรวมเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให้ มันมีมวลและแรงโน้มถ่วงมากขึ้นและเนื่องจากมวลและแรงโน้มถ่วงมหาศาลดังนั้นจึงไม่มีอะไรสามารถหนีหลุมดำได้แม้แต่แสง

หลุมดำอันตรายสำหรับเราหรือเปล่า พวกคุณหลายคนอาจมีคำถามนี้ในใจของคุณ คำตอบคือถ้าเราเข้าใกล้เราไม่ต้องตรวจสอบ เราจะถูกดูดเข้าสู่ผิวของมันอย่างแน่นอน และจะตายในพริบตา แต่เราไม่ต้องกังวลมากนักเพราะหลุมดำอยู่ห่างจากเรามากและยังไม่เห็นสัญญาณใด ๆ ของหลุมดำที่เข้าใกล้ระบบสุริยะของเรา (ยกเว้น Galaxy Andromeda เคลื่อนไปทาง กาแล็กซี่ทางช้างเผือกและจะรวมเป็นกาแลคซีที่มีขนาดใหญ่มากในอีก 5 พันล้านปีข้างหน้า)

หลุมดำที่ใกล้ที่สุดคือหลุมดำที่ใจกลางกาแลคซีทางช้างเผือกของเรา ดาวฤกษ์ทั้งหมดในกาแลคซีเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบหลุมดำนี้และหลุมดำนี้อยู่ห่างออกไปประมาณ 25,000 ปีแสง (1 ปีแสง = 9,460,730,472,581 กิโลเมตร) ขนาดนั้นอยู่ในกาแลคซีที่แท้จริงของเรา

หลุมดำคืออะไร

In the last 2-3 years, there is no news in science or physics that will be bigger and more interesting than the detection of gravitational waves. (Gravitational Waves) formed by two black holes collided and loosened together into a single, larger black hole. Leading to a ripple effect of space-time around the black hole And can be detected with LIGO and Virgo detectors on Earth, as predicted by Albert Einstein, a great physicist. That has predicted this event more than 100 years ago in all respects Plus 3 physicists who have discovered this gravitational wave Also won the Nobel Prize in Physics for the latest year

When this happens Many people may therefore have a question about Then what is this black hole? Is it dangerous to us?

What is black hole?

Black holes are a type of space object with enormous mass. And with this enormous mass, it also has gravitational attraction or gravitational force as well. Black holes formed by large stars (Much larger than the sun), which consumes all of its energy And causing severe collapse Turned into a smaller star but with enormous mass and gravity Can absorb things that are near to him and combine with it Which will make it even more mass and gravity And because of its enormous mass and gravity Therefore nothing can escape the black hole Even the light

Is the black hole dangerous to us? Many of you may have this question in your mind. The answer is, if we get close to it, we don’t have to investigate. We will certainly be sucked into the surface of it. And will die in the blink of an eye But we don’t have to worry that much Because the black hole is very far away from us And still do not see any signs of black holes approaching our solar system (Except Galaxy Andromeda Moving towards the Milky Way galaxy And will fuse to a very large galaxy in the next 5 billion years.)

The closest black hole is the black hole in the center of our Milky Way galaxy. In which all the stars in the galaxy are moving in a circle around this black hole And this black hole is about 25,000 light years away (1 light year = 9,460,730,472,581 kilometers), the size is in our real galaxy.

อ้างอิงจาก : google

ขนรักแร้ทำให้ตัวเหม็นจริงหรือ

กรุ๊ปเลือดมีกี่กรุ๊ป

บุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งที่อวัยวะใดบ้าง