การบริหารช่วยกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง

การบริหารช่วยกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง

ระบบน้ำเหลืองมีอยู่ทั่วร่างกายเช่นหลอดเลือด เป็นส่วนหนึ่งของระบบไหลเวียนโลหิตในร่างกายและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบภูมิคุ้มกันช่วยดักจับเชื้อโรคหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยทำหน้าที่กรองเลือดสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวขนส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าไปในกระดูกและนำของเหลวส่วนเกิน (น้ำและโปรตีน ) จากเนื้อเยื่อกลับเข้าไปในเส้นเลือดช่วยลดอาการบวมของเนื้อเยื่อ

น้ำเหลือง คล้ายกับเลือดของพลาสมา แต่มีปริมาณโปรตีนในน้ำเหลืองต่ำกว่าในพลาสมาทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดูดซึมอาหารและพลังงานจากหลอดเลือดไปสู่เซลล์

ต่อมน้ำเหลือง รูปทรงกลมหรือรูปไข่กระจายทั่วร่างกายพบส่วนใหญ่ในลำคอรักแร้และขาหนีบทำหน้าที่เป็นตัวกรองสำหรับสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคไวรัสและแบคทีเรียต่าง ๆ

น้ำเหลืองไหลเวียน

คนส่วนใหญ่จะคิดว่าการออกกำลังกายนั้นดีต่อหัวใจปอดและกล้ามเนื้อ แต่ก็เป็นผลดีต่อระบบน้ำเหลืองและอื่น ๆ

การไหลของน้ำเหลืองขึ้นอยู่กับความดันที่เกิดขึ้นเมื่อของเหลว เข้าสู่ช่องว่างระหว่างเซลล์ที่เกิดจากการบีบอัดและคลายของหลอดเลือดแดงและกล้ามเนื้อพร้อมกับการหายใจซึ่งเกิดขึ้นได้ดีในขณะที่ร่างกายกำลังเคลื่อนไหว

ดังนั้นออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ ดังนั้นช่วยให้น้ำเหลืองเดินทาง การบริหารช่วยกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง ทั่วร่างกายได้ดีขึ้น

การบริหารช่วยกระตุ้นต่อมน้ำเหลือง

The lymphatic system is present throughout the body such as blood vessels. It is part of the circulatory system in the body and is important for the immune system to help trap bacteria or foreign objects into the body by filtering the blood, creating white blood cells, transporting white blood cells into the bones and bringing excess fluid. (Water and protein) from the tissue back into the blood vessels to help reduce swelling of the tissue.

The lymph is similar to the blood of plasma. But has a lower protein content in the lymph than in the plasma, acting as an intermediary in the absorption of food and energy from the blood vessels to cells.

Lymph node Spherical or oval shape, distributed throughout the body, found mainly in the neck, armpits and groin, acts as a filter for foreign bodies, germs, viruses and bacteria.

Most people think that exercise is good for the heart, lungs, and muscles. But it is good for the lymphatic system and others

The flow of lymph depends on the pressure that occurs when the fluid Entering the space between cells resulting from compression and loosening of the arteries and muscles along with breathing, which occurs well while the body is moving.

Therefore, exercise for the body to move. Therefore helping the lymph to travel Administration helps stimulate lymph nodes. Throughout the body can be improved

อ้างอิงจาก : google

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเรากินมากเกินไป

ควรงีบหลับกี่นาทีถึงจะดีที่สุด

ไข่ไก่ 1 ฟองมีสารอาหารอะไรบ้าง