โทษของบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

โทษของบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

บุหรี่เรายังถือว่าบุหรี่นี้เป็นยาสูบที่ถูกกฎหมาย แต่ก็ยังไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของชีวิตหากยังมีคนจำนวนมากที่สูบบุหรี่อย่างหนักในแต่ละวันมีบางคนที่สูบบุหรี่อย่างหนักจนกลายเป็นเรื้อรัง โทษของบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

มีดาราระดับโลกหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับนิสัยการสูบบุหรี่จนกระทั่งพวกเขาแทบจะไม่รอด ตัวอย่างเช่นอดีตนักฟุตบอล ซึ่งเคยสูบบุหรี่วันละ 20 มวนต่อวันจนกระทั่งเขาเข้ารับการขยายตัวของหลอดเลือดในปี 1991 – 1992 และนี่คือการลงโทษและอันตรายจากการสูบบุหรี่

ขึ้นชื่อว่าไม่มีใครต้องการเป็นมะเร็งแน่นอนเพราะโอกาสในการเอาชีวิตรอดนี้เป็นเรื่องยากมาก สาเหตุที่ผู้สูบบุหรี่กำลังทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งปอดเป็นเพราะสารพิษที่เรียกว่า tar ซึ่งเป็นคราบสีน้ำตาล ซึ่งหากยังสามารถตรวจจับได้ในระยะเริ่มต้นสามารถผ่าตัดเพื่อเอาเนื้องอกที่เป็นมะเร็งและยังสามารถรักษาให้หายขาดได้

โรคเดียวกับที่โยฮันน์ครัฟฟ์มีในอดีตเกิดจากนิโคตินภายในบุหรี่ทำให้เกิดอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดกระเพาะอาหารรวมถึงลำไส้ด้วย ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นอาการความดันโลหิตสูงภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเกิดขึ้นอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดหากไม่รีบเข้ารับการผ่าตัดก็ยากมากที่จะรักษา

โทษของบุหรี่ที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย

Harmful of cigarette harm to the body

Cigarettes. We still consider these cigarettes to be legal tobacco. But it still cannot guarantee the safety of life. If there are still many people who smoke heavily each day, some people who smoke heavily become chronic.

There are many world-class celebrities who have had problems with smoking habits until they barely survive. For example, former footballers Who used to smoke 20 cigarettes a day until he had vasodilation in 1991 – 1992 and this is the punishment and danger of smoking.

Noted that no one wants to get cancer because the chances of survival are very difficult. The reason that smokers are suffering from lung cancer is because of the toxic substance called tar, which is a brown stain. Which, if still detectable at an early stage, can be surgically removed to remove malignant tumors and can be cured

The same disease that Johann Cruyff had in the past was caused by the nicotine in cigarettes, which is harmful to the heart and blood vessels, the stomach and intestines. Speed ​​up the heart rate, high blood pressure, arteriosclerosis, and also result in ischemic heart disease.If not rushed to surgery, it is very difficult to treat.

อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<