การทำงานของเครื่องยนต์

การทำงานของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เรียกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยปกติเครื่องยนต์จะทำงานและจะต้องใช้ส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้:

1.ระบบน้ำมัน (เบนซินหรือดีเซล)
2. ระบบอากาศ
3. ระบบจุดระเบิด (สามารถจุดระเบิดได้ 2 แบบคือแบบจุดระเบิดประกายไฟและแบบจุดระเบิดอากาศ)
เครื่องยนต์ทั่วไปที่เราใช้ในรถยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์ 4 จังหวะที่เราเรียกว่าเครื่องยนต์ 4 จังหวะ ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “ระเบิดสุญญากาศ” ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้

จังหวะลูกสูบจะเลื่อนลงและวาล์วในไอดีจะเปิด ไอดีถูกดูดเข้าไปในกระบอกสูบเนื่องจากสภาพสุญญากาศภายในกระบอกสูบ เมื่อลูกสูบเคลื่อนลงไปต่ำสุดวาล์วไอดีจะปิด
จังหวะลูกสูบเคลื่อนที่จากจุดต่ำสุดขึ้นไป (ปิดวาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย) ปริมาณไอดีในกระบอกสูบถูกบีบอัดให้มีปริมาณน้อยลง
Power stroke (การระเบิด) เมื่อลูกสูบเคลื่อนเข้าใกล้ตำแหน่งสูงสุด (จุดศูนย์กลางตายด้านบน) ในจังหวะการบีบอัดประกายไฟจะจุดประกายที่หัวเทียน (เครื่องยนต์เบนซิน) ไอดีจะเผาไหม้ (ติดไฟ) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งสูงสุดลูกสูบจะเริ่มเลื่อนลง ในระหว่างการเผาไหม้จะให้พลังงานออกมาโดยการผ่านก้านลูกสูบไปที่เพลาข้อเหวี่ยง
จังหวะคายไอเสียเมื่อลูกสูบเคลื่อนเข้าใกล้ตำแหน่งด้านล่าง (ศูนย์กลางตายล่าง) วาล์วไอเสียจะเปิดขึ้น หลังจากลูกสูบเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งต่ำสุดจะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นและไอเสียจะถูกยิงผ่านวาล์วไอเสีย (จังหวะถ่มน้ำลาย) เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งบนสุดจะเคลื่อนที่ลง วาล์วไอเสียจะปิด และวาล์วไอดีจะเปิดเพื่อเริ่มดูดอีกครั้ง

การทำงานของเครื่องยนต์

การทำงานของเครื่องยนต์

Engine operation The engine that we are going to talk about today is called the internal combustion engine or the internal combustion engine. The engine will normally operate and will require the following important components:

1. Oil system (Gasoline or diesel) 2. Weather system 3. Ignition system (Can be ignited in two ways: spark ignition and air ignition)
The common engine that we use in cars is a 4-stroke engine, which we call a 4-stroke engine, which many people have heard of. “Vacuum bomb” which is what we will talk about today.

The piston stroke will slide down and the valve in the intake will open. The intake is sucked into the cylinder due to the vacuum condition inside the cylinder. When the piston moves down to the lowest, the intake valve will close.
The piston stroke moves from the lowest point upwards. (Intake valve and exhaust valve close) Intake in the cylinder is compressed to a smaller amount.

Power stroke (piston) explosion when the piston moves to the highest position (Dead center top) In the compression stroke, the spark will ignite the spark plug. (Gasoline engine) The intake will burn (ignite). When the piston moves to the highest position, the piston will start to move down. During the combustion, energy is emitted by passing the piston rod to the crankshaft.

Exhaust emission stroke when the piston moves near the bottom position. (Bottom dead center) the exhaust valve opens. After the piston moves to the lowest position, it starts moving up and the exhaust is fired through the exhaust valve. (Spit stroke) When the piston moves to the top position will move down. The exhaust valve will close And the intake valve will open to start sucking again.



อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<