ใช้จ่ายอย่างประหยัด ทำอย่างไร

หลายคนกำลังสูญเสียพฤติกรรมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ใช้จ่ายอย่างประหยัด จนกระทั่งบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในภายหลังเช่นเงินไม่เพียงพอจนกว่าจะมีการออกเงินเดือนใหม่

อาจเริ่มต้นเดือนใหม่นอกจากนี้บางคนมีภาระค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กค่าไฟฟ้า แต่เงินทั้งหมดหายไปไหน? เป็นเพราะเราใช้มันอย่างสิ้นเปลืองในต้นเดือนนั้น ใช้จ่ายอย่างประหยัด

เพื่อให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ดีอันดับแรกคือการรู้จักบัญชีรายรับและรายจ่าย เพราะการบัญชีรายรับ – รายจ่ายจะทำให้เรารู้ว่าเราใช้อะไรไปบ้างในหนึ่งวันทุกอย่างที่ไม่จำเป็น

หรืออะไรก็ตามที่เราต้องจ่าย เช่นค่าอาหารหรือน้ำซึ่งจะให้ภาพรวมของการเงินของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเราวางแผนทางการเงินในอนาคตได้อีกด้วย

การรู้จักการออมเมื่อเราได้รับเงินไม่ว่าจะมาจากเงินเดือนงานหรือโบนัสเราไม่ควรใช้มันทั้งหมด ควรบันทึกส่วนหนึ่งของเงินที่ได้รับหากมีเหตุฉุกเฉินหรือฉุกเฉินเราจะใช้เงินนี้ก่อน โดยไม่ต้องไปยืมหรือยืมร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 จากที่ไหนเลยรับเงินจากการออมของเราด้วยตัวเอง

ดังนั้นเราจึงประหยัดรู้วิธีสร้างบัญชีรายรับรายจ่าย และรู้ว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันช่วยให้เราเห็นสภาพของปัญหาทางการเงิน

ของเรานอกจากนี้ยังสามารถช่วยเราวางแผนอนาคตทางการเงินของเรา และที่สำคัญคือต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจเกี่ยวกับการใช้อะไรที่ไม่จำเป็นไม่ควรเสียเงิน

ใช้จ่ายอย่างประหยัด

How to spend economically?

Many people are losing their extravagant spending habits. Spend economically Until sometimes causing problems later, such as insufficient funds until the new salary is released

May start a new month. In addition, some people have an expense burden for children, electricity bills But where did all the money go? Is because we used it wastefully at the beginning of that month Spend economically

In order to be able to manage finances well, first is getting to know income and expense accounts. Because income-expense accounting lets us know what we use in a day, everything that is not needed.

Or whatever we have to pay Such as food or water, which will give you an overview of our finances, both past and present It can also help us make future financial plans.

Knowing savings when we receive money, whether from salaries, jobs or bonuses, we should not use them all. Should save part of the money received if there is an emergency or emergency, we will use this money first Without having to borrow or borrow 10 percent or 20 percent from nowhere. Receive money from our savings by yourself.

Therefore, we are economical to know how to create an income and expense account. And know that saving money is good because it helps us see the condition of financial problems.

can also help us plan our financial future. And most importantly, being restrained about using unnecessary things should not waste money.

อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<