กลิ่นปาก เกิดจากอะไร

กลิ่นปาก เกิดจากอะไร หนึ่งในกลิ่นปากที่ทำลายและทำลายบุคคลที่มีภาพที่ทรงพลังที่สุด สำหรับคนที่รู้ว่ามีกลิ่นปากพวกเขาไม่กล้าเข้าสังคม ย่อมทำให้บุคลิกภาพเสียอย่างจริงจังไม่หลายคนอยากคุย จะพูดคุยกันมีข้อสงสัยเพียงอย่างเดียวคือ Dilemma ซึ่งมีผลกระทบมากมายต่อชีวิตวันนี้เราจะมาดูกันว่ากลิ่นปากมีสาเหตุมาจากอะไร

กลิ่นปาก เกิดจากอะไร

 1. การทำความสะอาดปากหรือแปรงฟันที่ไม่เหมาะสมทำให้อาหารตกค้างในฟัน
 2. เหงือกมีปัญหาเช่นเหงือกอักเสบหรือบวม ทำให้มีกลิ่นตัวแรง
 3. กินอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นเนยหัวหอมและถั่ว
 4. การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดกลิ่นควันบุหรี่ในปาก มีคราบบนฟันและเหงือก
 5. การดื่มแอลกอฮอล์การดื่มอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่องทำให้กลิ่นของแอลกอฮอล์ออกมาพร้อมกับลมหายใจ เป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่ออกมาทางปากและผิวหนัง
 6. คาร์โบไฮเดรตน้อยเกินไปมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ลดน้ำหนักเพราะเมื่อลดแป้งร่างกายจะต้องใช้พลังงานจากไขมัน ซึ่งส่งผลให้มีกลิ่นปากมากกว่าแป้ง
 7. โรคปากแห้งเนื่องจากต่อมน้ำลายทำงานผิดปกติผลิตน้ำลายน้อยทำให้สภาพในช่องปากมีสภาพเป็นกรดสูงและขาดน้ำลายในการล้างแบคทีเรียในปาก
 8. การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นไซนัสเพราะหูคอและจมูกของเรามีการเชื่อมต่อเชื้อโรคสามารถย้ายไปที่ปากและลำคอ ทำให้เกิดการย่อยอาหารที่ไม่พึงประสงค์และกลิ่นปาก
 9. โรคเบาหวานเพราะในคนที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะเผาผลาญไขมันที่ทนน้ำตาล ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
 10. โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนมีกลิ่นหืนออกมาทางปาก

จะเห็นว่าปากเหม็นไม่เกิดขึ้น การทำความสะอาดปากนั้นไม่ดีพอ แต่อาจเกิดจากโรคร้ายแรงอื่น ๆ ดังนั้นหากเรารักษาสุขภาพช่องปากที่ดี แต่ยังมีกลิ่นปากควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพราะอาจมีโรคร้ายแรง

One of the bad breaths that destroys and destroys a person with the most powerful images. For people who know that there is bad breath, they do not dare to socialize. Would cause serious personality loss Not many people want to talk. Will talk with each other, there is only suspicion Dilemma Which has many effects on life Today we will see what the bad breath is caused by.

What is bad breath caused

 1. Bad mouth cleaning or improper brushing Causing food residue in the teeth
 2. Gums have problems such as gingivitis or swelling. Causing a strong odor
 3. Eat foods that have strong smells, such as butter, onions and nuts.
 4. Smoking. Smoking causes the smell of cigarette smoke in the mouth. There are stains on the teeth and gums.
 5. Drinking alcohol, drinking continuously and continuously, causing the smell of alcohol to come out with the breath. Is an unpleasant smell that comes out both through the mouth and skin
 6. Too little carbohydrates Usually occurs with people who are losing weight Because when reducing the starch, the body must use energy from fat. Which results in more bad breath than flour
 7. A dry mouth disease Due to the salivary glands malfunctioning Produce less saliva Causes the condition in the mouth to be highly acidic And lack of saliva to wash bacteria in the mouth
 8. Infections in the respiratory system, such as sinus, because our ears, neck and nose are connected Germs can move to the mouth and throat. Causing unwanted digestion and bad breath
 9. Diabetes Because in people with diabetes The body will burn sugar-resistant fat. Causing bad odor
 10. Gastritis and acid reflux With rancid smell coming out through the mouth

Will see that the foul mouth does not occur. The cleaning of the mouth is not good enough. But may be caused by other serious diseases, so if we maintain good oral hygiene but still have bad breath Should consult a doctor for detailed analysis Because there may be a deadly disease

ขี้ตา เกิดจากอะไร น้ำตา เกิดจากอะไร