การกินนมให้ถูกวิธี

การกินนมให้ถูกวิธี

1.ไม่ควรเติมน้ำตาลมากกว่า 8 กรัมต่อนม 100 มิลลิลิตรและไม่ควรเติมน้ำตาลในขณะที่นมร้อนมาก เพราะมันจะทำให้เกิดสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่เหมาะสมที่สุดควรเติมน้ำตาลในขณะที่นมเริ่มเย็นหรืออุ่นและน้ำตาลที่ใช้ควรเป็นน้ำตาลทรายแดง หรืออ้อยเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ง่ายกว่าน้ำตาลชนิดอื่น

2.ห้ามใช้ยาร่วมกับนมเพราะนมจะเคลือบกระเพาะอาหารและทำให้เกิดผลกระทบของยาที่ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเมื่อถูกดูดซึมก็ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลย ทางที่ดีควรทานยาก่อนหรือหลังดื่มนมประมาณ 1-2 ชั่วโมงจะดีที่สุด

3.การต้มนมจนเดือดถึง 100 องศาจะทำให้สารอาหารที่มีอยู่และน้ำตาลในนมกลายเป็นตอตะโก เมื่อถูกไฟไหม้จะทำให้สารก่อมะเร็งเปลี่ยน นอกจากนี้แคลเซียมในนมจะถูกสะสมเป็นตะกอน ทำให้ร่างกายดูดซับได้ยากกว่าการใช้สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่เคยเติมน้ำมะนาวลงในนม เพราะกรดจากน้ำมะนาวจะทำลายโปรตีนในนมทั้งหมด

4.อย่าใช้นมเปรี้ยวในการให้อาหารทารก เพราะนมเปรี้ยวมีจุลินทรีย์ที่อาจทำให้ท้องเสียในทารก การกินนมให้ถูกวิธี

5.นมข้น อย่าใช้นมข้นในการให้อาหารทารก เพราะนมข้นไม่ได้มีคุณสมบัติและสารอาหารที่ผลิตในร่างกายของทารกแม้แต่น้อยและนมข้นหวานยังคงมีไขมันน้ำตาลและโซเดียมเป็นหลักซึ่งอาจมีผลเสียต่อร่างกายเช่นการขาดสารอาหารพลังงานและโปรตีน ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเจริญเติบโตของทารก

การกินนมให้ถูกวิธี
Eating milk correctly

1. Sugar should not be added more than 8 grams per 100 milliliters of milk and sugar should not be added while the milk is very hot. Because it will cause toxic substances that are harmful to the body, it is best to add sugar while the milk is cold or warm and the sugar used should be brown sugar. Or sugar cane because the body will absorb more easily than other types of sugar.

2. Do not use the drug in combination with milk because milk will coat the stomach and cause the effect of the drug not absorbed into the body. When absorbed, it does not cause anything. at all It is best to take medicine before or after drinking milk for 1-2 hours is best.

3. Boiling milk to 100 degrees will cause the nutrients and sugar in the milk to become charred. When burned, the carcinogens will change. In addition, calcium in milk is deposited as sediment. Make the body absorb more difficult than using another important thing. Never add lemon juice to milk. Because the acid from lemon juice will destroy all milk proteins.

4. Do not use curd to feed the baby. Because sour milk contains microbes that may cause diarrhea in babies. Proper milk intake

5. Condensed milk Do not use condensed milk to feed babies. Because condensed milk does not have the properties and nutrients produced in the baby’s body, and even sweetened condensed milk still contains fat, sugar and sodium, which can have a negative effect on the body, such as lack of nutrients, energy and protein. Which is very important for the baby’s growth

อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<