ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร

ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่มีปริมาณสูงมากจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์มากกว่า 90% (น้อยกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดและถุงยางอนามัยปกติ) ยาควบคุมฉุกเฉินนี้จะทำให้เกิดการลอกของกะบัง ทำให้โพรงมดลูกมีสภาพที่ไม่เหมาะสมสำหรับการฝังของตัวอ่อนที่ผสมอยู่

เพราะยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ แต่ไม่ควรกินมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือนเพราะจะทำให้ร่างกายของผู้หญิงผันผวนเช่นมีประจำเดือนบ่อยครั้งริ้วรอยบางคนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดหน้าอกวิงเวียนปวดศีรษะ น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือมันเพิ่มโอกาสในการออกไปนอกมดลูก เนื่องจากมดลูกไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมสำหรับตัวอ่อนที่จะฝังตัวทำให้ไข่ผสมมีโอกาสถูกฝังอยู่ในมดลูก

ความรักที่สนุกจะต้องได้รับการปกป้อง หากไม่ผ่านไหล่ให้ใช้คุมกำเนิดหรือถุงยางอนามัยเป็นประจำ ยกเว้นในกรณีที่ถูกข่มขืนมีความจำเป็นต้องใช้ยาฉุกเฉินนี้

ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร

ยาคุมฉุกเฉิน คืออะไร

Emergency control pills are a type of contraceptive pill. Which is a very high amount of female hormones Helps prevent unwanted pregnancies by more than 90% (less than normal birth control pills and condoms). This emergency control drug will cause the peeling of the septum. Causing the uterine cavity to have an inappropriate condition for embedding of the embryo that has been mixed

Because emergency control pills are high in female hormones Can prevent pregnancy But should not eat more than 2 times per month because it will cause the woman’s body to fluctuate,

such as frequent menstruation Wrinkles Some people have nausea, vomiting, breast pain, dizziness, headache, weight gain as well, but the most serious is It increases the chances of getting outside the uterus. Due to the uterus is not in a condition that is ready for the embryo to be embedded Make the eggs mixed Have the opportunity to be buried on the uterus

Love fun must be protected. If not over the shoulder Use regular contraceptives or condoms to be better. Except in the case of rape, it is necessary to use this emergency medication

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : เกร็ดความรู้
ติดตามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ : >>>ที่นี่<<<