ลักษณะภูมิประเทศอเมริกาเหนือ

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 พื้นที่ ได้แก่

 1. พื้นที่ภูเขาสูงทางด้านตะวันตกรวมทั้งชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกประกอบด้วยภูเขาสูงและบริเวณเชิงซ้อนจำนวนมากซึ่งเกิดจากการโก่งตัวอย่างต่อเนื่องของหินเปลือกโลกที่มีอายุน้อยจากช่องแคบแบริ่งลงไปที่ปานามาและต่อไปยังอเมริกาใต้ ภูเขาที่สำคัญในภูมิภาคนี้คือเทือกเขาอลาสก้า มีภูเขาแมคคินลีย์ สูงที่สุดในอเมริกาเหนือเทือกเขาร็อกกีเทือกเขาคาสเคดภูเขาเซียร์ราเนวาดาภูเขาชายฝั่ง Sierra Madre
 2. ที่ราบภาคกลางเป็นที่ราบขนาดใหญ่มีทั้งหมด 6 พื้นที่ดังนี้
  2.1 ที่ราบลุ่ม Mackenzie ที่ราบแคบ ๆ ที่ราบลุ่มแม่น้ำหินเก่ามีอากาศเย็น มีประชากรเบาบาง
  2.2 ที่ราบทุ่งหญ้าในแคนาดาเขตแมนิโทบาเคาน์ตี้ซัสแคตเชวันและอัลเบอร์ตาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลก
  2.3 ที่ราบลุ่มทะเลสาบทั้งห้าและลุ่มแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ Five Lakes เป็น Lake Superior ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก Lake Michigan, Huron, Erie, Ontario เป็นพื้นที่เพาะปลูก มีการขนส่งทางน้ำที่สำคัญที่สุดในโลก ที่มีประชากรหนาแน่น
  2.4 ที่ราบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีและมิสซูรีเป็นที่ราบตะกอน แม่น้ำมิสซิสซิปปีที่มีประชากรหนาแน่นเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ มีสาขาหลักหลายแห่ง ได้แก่ มิสซูรีโอไฮโอเทนเนสซีอาร์คันซอ
  2.5 ที่ราบชายฝั่งของอ่าวเม็กซิโกและมหาสมุทรแอตแลนติกรวมทั้งภาคตะวันออก จากเทือกเขาแอปพาเลเชียนลงไปทางใต้จนถึงชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก เหมาะสำหรับปลูกพืชเมืองร้อน
  2.6 ที่ราบตอนบนคือทางตะวันออกของเทือกเขาร็อกกีเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกและไม่เหมาะสำหรับการเกษตรที่มีน้ำมาก แต่เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกข้าวสาลี
 3. ทุ่งหินเก่าแคนาดารวมทั้งพื้นที่รอบอ่าวฮัดสันลงไปถึงทะเลสาบ 5 แห่งประกอบด้วยหินเปลือกโลกโบราณอากาศหนาวประชากรอาศัยอยู่เบาบาง
 4. พื้นที่ภูเขาทางทิศตะวันออกภูเขาหินเก่าคือเทือกเขา Appalachian มียอดเขาที่สูงที่สุดชื่อ Mitche

ลักษณะภูมิประเทศอเมริกาเหนือ

ลักษณะภูมิประเทศอเมริกาเหนือ

The topography of North America. Can be divided into 4 areas:

 1. The high mountain areas on the western side, as well as the coast of the Pacific Ocean, are composed of high mountains and complexes formed by a continuous deflection of young crustal rocks from the Bering Strait down to. Panama and on to South America The major mountains in this region are the Alaska Mountains. There’s a McKinley mountain Tallest in North America Rocky Mountains Cascade Mountains Sierra Nevada Coastal Mountains Sierra Madre
 2. Central plains are large plains. There are 6 areas: 2.1. Mackenzie Lowlands narrow plains. Old Stone River Basin has a cool climate. Sparsely populated
  2.2 The plains of Canada, Manitoba County, Saskatchewan and Alberta are the world’s major wheat growing regions.
  2.3 The Five Lakes Lowland and the St. Lawrence Five Lakes are Lake Superior, the world’s largest fres
  2.4 The Mississippi and Missouri River Plains are sedimentary plains. The densely populated Mississippi River is the longest river in North America. There are several main branches: Missouri, Ohio, Tennessee, Arkansas.
  2.5 The coastal plains of the Gulf of Mexico and the Atlantic Ocean, including the eastern part. From the Appalachian Mountains south to the coast of the Gulf of Mexico. Suitable for growid unsuitable for wet agriculture.
 3. Old Canadian rocky fields, including the area around Hudson Bay, down to five lakes, made up of ancient tectonic rocks, cold weather, sparse population.
 4. In the east, the Old Stone Mountain is the Appalachian Mountains, with the highest peak named Mitche

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : เกร็ดความรู้
ติดตามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ : >>>ที่นี่<<<