ข้อควรคิด เมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากหารายได้เสริม

ข้อควรคิด เมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากหารายได้เสริม การวางแผนเพียงการเก็บเงินอย่างเดียวคงจะไม่พอ  สิ่งที่เราควรจะทำควบคู่กันไปด้วยก็ คือ  หารายได้เสริม

หมดยุคสำหรับคนทำงานรับเงินเดือนอย่างเดียวแล้ว   กับการที่ต้องคอยประหยัดเงินเจียดเงินใช้หนี้สิน  พอๆ กับเจียดเงินสำหรับค่ากินอยู่ในแต่ละวันซึ่งถูกจำกัดด้วยยอดของเงินเดือนที่ได้รับ  ซึ่งอาจจะทำให้เงินที่เราจะเก็บไม่ค่อยจะพอให้เก็บเลย  ด้วยเหตุนี้ เราจึงนำเสนอให้หันมามองใช้วิธีวางแผนการเงินด้วยการหารายได้เสริมเข้าอีกหลายๆ กระเป๋า

รายได้เสริมที่อยากจะแนะนำ  คุณควรจะเลือกจากงานที่เราชอบเป็นหลัก และที่พิจารณาลองลงมาคือ  งานที่เอื้อต่อการทำงานประจำของเรา  เช่น คุณต้องทำงานประจำในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.  เพราะฉะนั้น งานเสริมที่คุณควรจะทำได้  ก็คืองานเสริมที่ไม่ต้องกับในช่วงเวลาดังกล่าว  ซึ่งเราไม่แนะนำให้ทำงานเสริมซ้ำซ้อนกับงานประจำ  เพราะอาจทำให้คุณถูกเพ่งเล็งจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานได้

เมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากหารายได้เสริม
เมื่อมนุษย์เงินเดือนอยากหารายได้เสริม

Things you should think about When a salary man wants to earn extra income, planning just saving money alone is not enough What we should be doing together with it Is find extra income

The age of salaried workers is over. With the need to save money, spend money on debt, as well as spend on living expenses on a daily basis, which is limited by the amount of salaries. Received This might make the money that we are not able to save enough to save at all, so we suggest turning to financial planning methods by earning a lot of extra income.

Extra income that would be recommended. You should choose mainly from the jobs that we enjoy. And what we consider to consider are tasks that facilitate our full-time work such as You have to work regularly Monday – Friday from 8:00 am to 5:00 pm, so that extra work you should be able to do. Is an additional work that is not required during that time Which we do not recommend overlapping with routine tasks Because it could get you noticed by your boss and co-workers.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : เกร็ดความรู้
ติดตามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ : >>>ที่นี่<<<