โพรไบโอติก (Probiotic) ตัวซ่อมสุขภาพสำหรับคนรุ่นใหม่

โพรไบโอติก ร่างกายเรามีเพื่อนจุลินทร์ตัวน้อยอาศัยอยู่มากมาย โดยเฉพาะในลำไส้ ซึ่งจุลินทรย์ หรือโพรไบโอติกเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนกองทัพที่ช่วยดูแลความสมดุล ของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นตัวช่วยส่งเสริมสุขภาพของร่างกายอีกทาง

คนรุ่นใหม่หรือใคร ที่ใช้ชีวิตหนักหน่วง ทำงานหนัก กินไม่เลือก นอนน้อย ดื่มเป็นประจำ รู้ไหมว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลได้

70% ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนั้นเกิดขึ้นภายในลำไส้ของเรา การเสริมอาหารที่มี โพรไบโอติก หรือจุลินทรีย์ที่มีชีวิต เป็นอีกทางเลือกนึง ที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพ โดยทำควบคู่กับการรักษาสมดุลการใช้ชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่เครียดจนเกินไป ลดการดื่ม เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ มีกากใยสูง เลี่ยงอาหารแปรรูป ของทอดต่างๆ แล้วหาเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อน นอนหลับอย่างเพียงพอ เพื่อส่งเสริมกลไกการซ่อมแซมสุขภาพด้วยธรรมชาติอย่างแท้จริง

จุลินทรีย์ เพื่อนตัวน้อยมากประโยชน์

เหล่าจุลินทรีย์ในร่างกายของเรา มีจำนวนมากกว่าเซลล์มนุษย์ถึง 10 เท่า นี่แค่เฉพาะที่อยู่ในลำไส้ใหญ่เท่านั้นนะ เราแต่ละคนจึงมีเพื่อนจุลินทรีย์ตัวน้อย อาศัยอยู่ภายในร่างกายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านล้านตัว เลยทีเดียว จุลินทรีย์เหล่านี้จะอยู่ร่วมกันแบบพึ่งอาศัยกัน เอื้อประโยชน์ต่อกัน ถูกเลี้ยงดูโดยอาหารที่เรากินเข้าไป แล้วเจ้าจุลินทรีย์จิ๋วเหล่านี้ ก็จะทำงานตอบแทนร่างกายเรา คือมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสมดุลการทำงานของระบบต่างๆ มีส่วนช่วยในระบบย่อยอาหาร การดูดซึม และการขับถ่าย และรวมไปถึงการสร้างสื่อประสาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมอง

นอกจากเจ้าจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ที่มากมายมายแล้ว เรายังมีกองกำลังเม็ดเลือดขาว Gut-associated lymphoid tissue (GALT) ซึ่งถือเป็น 70% ของระบบภูมิคุ้มกัน จึงอาจพูดได้ว่า สุขภาพที่แข็งแรงนั้น เริ่มต้นขึ้นในลำไส้ โดยมีปฏิกิริยาระหว่างเหล่าจุลินทรีย์ และเม็ดเลือดขาวเป็นฐานสำคัญ

โพรไบโอติก

Probiotics Our body has many small friends living in it. Especially in the intestines Which Julindra Or, these probiotics act as an army that helps maintain the balance of the body’s systems, which is another way to promote the health of the body.

New generation or who? Who live hard, work hard, eat, sleep less, drink regularly Did you know that these behaviors can disrupt the balance of microorganisms in the gut?

70% of the body’s immune system occurs in our gut. Supplementation of foods that contain probiotics or live microorganisms Is another option That can help promote health By doing it in conjunction with maintaining a balanced lifestyle Change behavior Don’t be overly stressed, cut down on your drinking, choose healthy foods that are high in fiber, avoid processed foods, fried foods, and take time to rest Get enough sleep To promote a truly natural health repair mechanism.

microorganisms Very helpful little friend.

The microbes in our body. They are 10 times more numerous than human cells. This is only in the colon So each of us has a small friend of microbes. Live within the body at least 100 trillion people ever, these microorganisms are dependent on each other. Benefit each other Being fed by the food we eat And these tiny microbes Will work in return for our body Is to help strengthen the immune system to work effectively Maintain balance of the work of various systems Contribute to the digestive system, absorption and excretion. And including the creation of various neurotransmitters Related to brain function

In addition to the many microbes in the colon already. We also have white blood cell forces. Gut-associated lymphoid tissue (GALT), which accounts for 70% of the immune system. So it could be said that That healthy health Begins in the intestines With interactions between these microorganisms And white blood cells are the bases.

อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<