ประวัติวันคริสต์มาส

ประวัติวันคริสต์มาส ความหมายของคริสต์มาสคริสต์มาสคือการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูศาสดาสูงสุดของคริสเตียนทั่วโลก เป็นวันฉลองที่สำคัญและมีความหมายมากที่สุดวันหนึ่งเพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ ที่เกิดมาเหมือนเด็กทั่วไป แต่เขาเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด และมีพระเจ้าโดยธรรมชาติเป็นพระเจ้าและมีความเป็นมนุษย์ในพระองค์เองการเกิดของพระองค์จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซู แต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมัน หรือสอดคล้องกับวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด (winter solstice)คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญ และมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในย่านของชาวคริสเตียนนั้นจะมีการจัดเทศกาลนี้ยาวนานถึง 12 วัน

วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม โดยวันดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆของพระเยซู แต่อาจจะเป็นวันที่ถูกเลือกเอาไว้เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลโรมัน หรือสอดคล้องกับวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด (winter solstice)คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่สำคัญ และมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ในย่านของชาวคริสเตียนนั้นจะมีการจัดเทศกาลนี้ยาวนานถึง 12 วัน

ประวัติวันคริสต์มาส

Christmas history The meaning of Christmas Christmas is a celebration of the birth of Jesus, the supreme Christian prophet around the world. It is one of the most important and meaningful feast days because Christians consider Jesus to be no mere human being. Born like normal children But he is the son of the Most High God. And having a natural God and a human being in Himself, His birth was a unique and unique event.

Christmas is an annual holiday. The event is held to celebrate the birth of Jesus on December 25th, the date may not coincide with the actual birth of Jesus. But it may be a date that has been chosen in accordance with the Roman festival. Or corresponds to the day with the shortest daylight (winter solstice). Christmas is an important festival. And there is a great celebration In a Christian neighborhood, the festival is held for 12 days.

Christmas is an annual holiday. The event is held to celebrate the birth of Jesus on December 25th, the date may not coincide with the actual birth of Jesus. But it may be a date that has been chosen in accordance with the Roman festival. Or corresponds to the day with the shortest daylight (winter solstice). Christmas is an important festival. And there is a great celebration In a Christian neighborhood, the festival is held for 12 days.

อ้างอิงจาก : google
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<