10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสัยในยุคโควิด-19

10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสัยในยุคโควิด-19″ช่วงนี้ระวังหน่อย กรุณาล้างมือบ่อยๆระวังเร็ว ๆ นี้อย่าไปใกล้ใครนะคุณ”

ไม่ว่าจะช่วงนี้หรือช่วงไหนก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองอยู่เสมอ การแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็นที่รู้กันว่าเป็นเหมือนคลื่นลูกใหญ่ที่พัดเข้ามาในโลกนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อมนุษยชาติทั้งมวล มีการดัดแปลงมากมาย ทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับโลกทุกคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยพฤติกรรมต่างๆที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ค่อยได้ฝึกฝนเราทำจนกลายเป็นเรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน

ข้อมูลจากสรุปทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2564 (Thaihealth Watch 2021) พบว่าวิถีชีวิตใหม่ที่เป็นปกติมีผลพลอยได้ที่ทำให้จำนวนผู้ป่วยโรคบางชนิดเช่นไข้หวัดใหญ่ลดลงซึ่งพบว่าในช่วง ในช่วงเวลาเดียวกันจำนวนคดีในปี 2563 ลดลง 92% จากปี 2562 เนื่องจากคนไทยหันมาเฝ้าระวัง และดูแลตัวเองให้มากขึ้นนอกจากนี้มาตรการกักกันตนเองอยู่ในบ้านและเว้นระยะห่างในสังคมจะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสเชื้อโรคจากที่ต่างๆรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่ไม่ดีเช่นการดื่มสุราและการสูบบุหรี่

10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสัยในยุคโควิด-19

1.ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งนาน 20 วินาที  ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

2.ล้างมือทุกชั่วโมง เมื่ออยู่ในบ้านหรือที่ทำงาน

3.ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก

4.สวมหน้ากากทุกครั้ง เมื่ออกนอกบ้าน

5.พกแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ ไว้ใช้เมื่ออยู่นอกบ้าน

6.อาบน้ำ สระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

7. ใช้ทิชชูปิดปากเวลาไอ-จาม หรือจามใส่ข้อพับต้นแขนด้านใน แล้วล้างมือทันที

8.ปิดฝาชักโครกทุกครั้งก่อนกดล้าง เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสฟุ้งกระจาย และล้างมือทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำ

9.เวลาพูดคุยให้อยู่ห่างกัน

10.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด

ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตการณ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด แต่สิ่งที่พวกเราทำได้ คือ ร่วมมือร่วมใจกันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ เพื่อในวันที่สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้ว เราจะได้มีทั้งพลังกายและพลังใจที่เต็มเปี่ยมในการดำเนินชีวิตต่อไป

10 เรื่องที่ควรทำให้เป็นนิสัยในยุคโควิด-19

10 things that should make it a habit in the COVID-19 era “Be careful lately. Please wash your hands often. Be careful soon. Don’t go near anyone. “

No matter what time it is, I want you to always take care of yourself. The COVID-19 epidemic is known to be like a huge wave blowing into the world, resulting in a tremendous change for all humanity. There are many modifications At the individual level to the world level, everyone has to adjust their lifestyle. In order to survive and be safe, behaviors that are unfamiliar or rarely practiced are normal. And it’s a part of daily life.

The data from the Thaihealth Watch 2021 summary of Thai health directions, found that new, normal lifestyles contain by-products that reduce the number of people with certain diseases such as influenza. During the same period, the number of cases in 2020 dropped 92% from that of 2019 as Thais turn to vigilance. In addition, self-quarantine measures in the home and social spacing can reduce your exposure to pathogens, including risk factors for poor health, such as drinking and smoking. Cigarette

10 Things to get in the habit of in the COVID-19 era

1. Wash your hands with soap every 20 seconds. & nbsp; Both before and after eating.

2. Wash your hands every hour. When in your home or office

3. Do not touch your face, eyes, and nose with your hands.

4. Always wear a mask. When outside of the house

5. Carry alcohol gel for hand washing. To use when out and about.

6. Take a shower and wash your hair immediately when you get home.

7. Use a tissue to cover your mouth when you cough and sneeze. Or sneeze into the crook of the upper arm And wash your hands immediately.

8. Always close the toilet lid before flushing. To prevent the virus from spreading And wash your hands every time before leaving the bathroom.

9. Spread time apart.

10. Avoid being in a crowded place.

No one knows when this crisis will end. But what we can do is work together to do our best. Always take good care of your physical and mental health. For the day when all situations are back to normal We will have the full physical and mental energy to continue our life.

อ้างอิงจาก : google

อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

เกาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือเกาะอะไร

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกของไทย คือใคร