เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ของ กีต้าร์

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ของ กีต้าร์ เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ของ กีตาร์ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบในเสียงตนตรีจะต้องรู้จักกับเครื่องดนตรีชนิดนี้แน่นอน คือ กีต้าร์ ซึ่งกีต้าร์เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย

ส่วนประกอบและหลักการเกิดเสียงของกีต้าร์

กีต้าร์นั้นจะมี 6 สาย และจะมีส่วนประกอบหลักๆ ด้วยกัน 3 ส่วนด้วยกัน คือ ส่วนหัวนั้นเป็นส่วนที่มีชุดลูกบิดติดอยู่เพื่อใช้ในการปรับเสียงของกีต้าร์ ต่อมาคือส่วนคอหรือแป้นวางนิ้วใช้ในการจับคอร์ดเพื่อเล่นโน๊ตต่างๆ และสุดท้ายก็คือส่วนของลำตัว ได้แก่ ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง ซึ่งจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือ โพรงเสียงเสียงและสะพานสาย กีต้าร์มีหลักการเกิดเสียงง่ายๆ โดยจะนำสายลวดนั้นมาดึงให้ตึงแล้วก็ใช้นิ้วมือดีดทำให้เกิดเสียง หลักการการเกิดเสียงของกีต้าร์นั้นเกิดเสียงขึ้นจากการสั่นพ้อง หรือที่เรียกว่า เรโซแนนซ์ (resonance) โดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อทำการดีดสายกีต้าร์จะสังเกตุเห็นได้ว่าสายของกีต้าร์นั้นจะเกิดการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนของสายลวดและแผ่นไม้ของกีต้าร์นั้นทำให้เกิดการปะทะกับโมเลกุลของอากาศทำให้เกิดการเคลื่อนที่เข้าหากันหรือแยกออกจากกัน ส่งผลให้คลื่นโมเลกุลของอากาศที่เกิดการอัดตัวเป็นลำดับอย่างต่อเนื่องนี้เอง จึงเกิดเป็นคลื่นเสียง และคลื่นที่อัดตัวอยู่ภายในตัวของกีต้าร์ส่วนใหญ่นั้นก็จะทำให้เสียงนั้นเล็ดรอดออกมาจากทางรูตรงกลางของตัวกีต้าร์และเคลื่อนที่ไปยังหูของเรา จากนั้นมันก็จะถูกส่งต่อไปยังเส้นประสาทเพื่อนำไปแปลความหมายที่สมอง จากนั้นก็จะกลายเป็นเสียงเพลงที่ทุกคนได้ยินกันนั้นเอง

เสียงสูงเสียงต่ำของกีต้าร์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

การเกิดเสียงของกีต้าร์นั้นจะมีทั้งเสียสูงและเสียงต่ำโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงสูงและเสียงต่ำนี้ก็คือ ความตึงของสายกีต้าร์ ซึ่งความตึงของสายกีต้ร์านี้เองทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน โดยสายกีต้าร์ที่ตึงกว่าจะส่งผลให้มีระดับเสียงที่สูงกว่าสายกีต้าร์ที่หย่อนกว่า และเสียงของกีต้าร์จะมีเสียงที่ดี และมีหลายปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป ทั้งในส่วนของเนื้อไม้ที่นำมาใช้ในการทำตัวกีต้าร์ การขึ้นโครงของตัวกีต้าร์ ระยะความยาวของคอกีต้าร์ สิ่งเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเสียงของกีต้าร์ทั้งนั้น

เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ของ กีต้าร์

Interesting facts about guitar science What to know about guitar science For those who love the bachelor’s voice will definitely know this instrument, the guitar, which guitar is. The most popular type of stringed international instrument

The composition and principle of the sound of the guitar

The guitar has 6 strings and has three main parts: the head is the part with the knobs attached to it to adjust the sound of the guitar. Next is the neck or fingerboard, used to hold chords to play notes. And finally, the body parts are front, back and sides. Which will have an important ingredient that is Sound cavity, sound and bridge line

The vibration of a guitar’s wire and planks causes it to collide with air molecules, causing them to move together or separate. As a result, the air molecule waves are compressed in a continuous sequence. Thus creating a sound wave And the waves that are

compressed inside most of the guitars will cause the sound to escape from the hole in the center of the guitar body and move towards our ears. It is then passed on to the nerve to interpret the brain. It will then become a song that everyone can hear.

How do the highs and lows of the guitar come about?

The resulting sound of a guitar has both highs and lows. The factor that produces the highs and lows is. Guitar string tension Which the tension of the guitar strings itself makes a different sound The tighter string results in a higher volume than slack guitar strings.

And the sound of the guitar will have a good sound. And there are many different factors. Both in the part of the wood that is used to make the guitar. The frame of the guitar. Length of the guitar neck All of these things have a lot to do with the sound quality of the guitar.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ : เกร็ดความรู้
ติดตามข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้ : >>>ที่นี่<<<